Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 2.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Đăng kí Demo
Ngọc Hoa 03/02/2018 00:04 15
Trải nghiệm công cụ CRM Marketing mới cho mạng doanh nghiệp Bitrix24 của bạn!
Ngọc Hoa 01/02/2018 16:46 12
Bạn đã bao giờ có một năm tuyệt vời, và bạn nghĩ đó là năm tốt nhất của cuộc đời bạn? Đôi khi năm tốt nhất của chúng ta là những năm đã được lên kế hoạch thật cẩn thận.
Ngọc Hoa 08/02/2018 21:45 8
Xin hãy lưu ý rằng sẽ có rất nhiều thay đổi đối với các kế hoạch của Bitrix24 sau ngày 31 tháng 1 năm 2018.
1/5  1 2 3 4 5   Trước | Sau
"Chúng tôi hiểu rằng con đường nhanh nhất để phát triển là hợp tác và chia sẻ. Cách nhanh nhất để thành công đó là kết hợp các sức mạnh riêng thành một sức mạnh tổng thể".