Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
30/06/2018 10:47 4
Bitrix24 có tính năng tự tạo website rất đơn giản với công cụ Bitrix24.Sites hiện có hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn cần tạo một trang web đơn giản ngay trên tài khoản Bitrix24 của mình chỉ cần làm theo các hướng dẫn sau đây của chúng tôi. 
21/06/2018 01:21 5
Nếu bạn có nhiều nhân viên sử dụng CRM hàng ngày, ổ đĩa của bạn sẽ được lấp đầy khá nhanh chóng. Nhưng bây giờ bạn có thể sử dụng tính năng CRM Cleanup mới của chúng tôi có thể xóa các tệp không mong muốn cũ khỏi khách hàng tiềm năng, giao dịch, danh bạ, hoạt động và các thực thể CRM khác. 
08/05/2018 23:07 16
Bây giờ bạn có thể sử dụng máy chủ SMTP của riêng mình khi gửi email từ Bitrix24 CRM. Để làm như vậy, chỉ cần nhấp vào biểu tượng email trong bất kỳ thực thể CRM nào, chọn 'Thêm người gửi' trong trường Từ: và chỉ định chi tiết máy chủ SMTP của bạn.
1/6  1 2 3 4 5   Trước | Sau