Hỗ trợ


 • Câu hỏi thường gặp

  Nơi đầu tiên cho việc tìm hiểu các thông tin hữu ích về những vấn đề như thanh toán, bảo mật dữ liệu, hoặc quản lý Bitrix24 của bạn

 • Tin tức

  Tổng hợp và cập nhật các tin tức mới nhất về Intranet Portal và các tin tức liên quan, nhằm hỗ trợ cho việc vận hành tốt hơn hệ thống Intranet Portal của các tổ chức, doanh nghiệp.

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  (Dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ có chi trả của chúng tôi)

  Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng của Bitrix24 được thực hiện thông qua hệ thống tự động của chúng tôi. Bitrix24 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ chi trả. Đối  với khách hàng không sử dụng dịch vụ chi trả, vui lòng tham khảo các nguồn dữ liệu tương ứng phù hợp với các sản phẩm mà bạn sử dụng từ hệ thống các câu hỏi thường gặp, hoặc liên hệ tại các địa chỉ liên hệ có trên website.

1 000 000 +
tổ chức đang sử dụng giải pháp Bitrix24
trong hoạt động doanh nghiệp
support avatar
support online

Hỗ trợ cơ bản

Call: 04.32.17.16.17

skype yahoo

Hỗ trợ chuyên sâu

Call: 0906.075.369

skype yahoo
call me Email: vitranet24@vivicorp.com