Nâng câp phiên bản Giá
InfoPace - to - TeamPace Edition $1,000 Đặt hàng
InfoPace - to - BizPace Edition $3,691 Đặt hàng
InfoPace - to - BizPace Enterprise Edition $13,691 Đặt hàng
TeamPace - to - BizPace Edition $2,691 Đặt hàng
TeamPace - to - BizPace Enterprise Edition $12,691 Đặt hàng
BizPace - to - BizPace Enterprise Edition $10,000 Đặt hàng