Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

 • CRM 

  CRM trong Bitrix24 được đánh giá là hệ thống CRM mạnh nhất thế giới hiện tại, nơi cung cấp một nền tảng để quản lý thông tin và theo dõi những tương tác với khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại, các đối tác, đại lý và các liên hệ khác.  (Đăng ký dùng thử miễn phí)

  CRM của Bitrix24 thiết lập cơ sở liên hệ là nơi tương tác, quản lý và lưu trữ  lịch sử của các liên lạc. Tất cả sự kiện mới (cuộc gọi thoại, tin nhắn, cuộc họp) kết nối với một số liên lạc cụ thể hoặc của công ty, có thể dễ dàng đăng nhập và các tương tác có thể được lên kế hoạch bằng cách sử dụng nhiệm vụ tích hợp. 

 • Quản lý quá trình tương tác, CSKH (call, chat, email, lập nhiệm vụ, sự kiện,…)

  CRM chứa các công cụ tạo báo cáo, nhập/ xuất địa chỉ liên lạc, thực hiện việc phân tích và phân đoạn đối tượng, khách hàng mục tiêu một cách chính xác. Các chiến dịch marketing có thể được phân tích và cho phép truy cập ở bất kỳ giao dịch nào hoặc chỉ có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng của chiến dịch và các thông số khác. 

  Giao diện trong CRM bao gồm một dòng hoạt động tiện lợi và trực quan. Dòng này là một giao diện chung cho phép hoạt động (ghi chú, email, nhiệm vụ, các cuộc họp và các cuộc gọi điện thoại) được bắt đầu bởi bất kỳ đối tượng nào hoặc các đối tượng trong CRM từ một điểm duy nhất. 

 • Phễu bán hàng và báo cáo bán hàng

  Phễu bán hàng cho phép một tài khoản có thể tiến hành một giao dịch ngay lập tức và thực hiện các giai đoạn tương ứng. Các giai đoạn có thể được thêm vào dễ dàng và mỗi giai đoạn sẽ xuất hiện trong một dòng riêng biệt với màu sắc khác nhau. Chiều dài của dòng tương ứng với tổng số tiền của chương trình khuyến mãi trong giai đoạn đó và một bảng với các giá trị sẽ được hiển thị bên dưới đồ họa. 

 • Quản lý báo giá

  • Tùy chỉnh các trường
  • Tùy chỉnh trạng thái
  • Thêm các mục từ danh mục sản phẩm hoặc có thể thêm thủ công 
  • Thuế và giảm giá
  • Chuyển đổi báo giá cho tài liệu CRM ( hoá đơn )
  • In hoặc gửi email báo giá
 •  Quản lý hóa đơn tài chính

  CRM trong Bitrix24 cho phép bạn tạo ra các hoá đơn cá nhân ngay lập tức. Dữ liệu khách hàng từ CRM của Bitrix24 sẽ được tự động đưa vào hóa đơn - chỉ cần chọn liên lạc hay các chỉ dẫn thích hợp.

  Sản phẩm và dịch vụ được bao gồm trong một hóa đơn có thể được lựa chọn từ các sản phẩm hiện có, hoặc có thể được tạo mới trong form. Khi hoàn tất, bạn có thể gửi hóa đơn trực tiếp từ CRM của bạn đến địa chỉ email của khách hàng, lưu lại hóa đơn như một tập tin PDF và có thể in ra ngay từ trình duyệt web của bạn! 

 • Tích hợp điện thoại

  CRM có thể được truy cập từ các ứng dụng di động, do đó bạn có thể tìm thấy thông tin bạn cần khi truy cập vào các thiết bị này. CRM Mobile  cho phép tạo hay chỉnh sửa các mục CRM, tạo hóa đơn trực tiếp từ thiết bị di động. Bạn có thể sử dụng danh mục sản phẩm, duyệt hồ sơ khách hàng và thậm chí thực hiện cuộc gọi từ hệ thống CRM Mobile của bạn! 

  Tải ứng dụng từ Apple App Store hoặc Google Play Market và cài đặt nó trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

 • Email Marketing

  Gửi email cá nhân hay email của nhóm đến một danh sách các khách hàng tiềm năng, nhóm liên lạc hoặc các công ty đối tác .

  Đính kèm tập tin từ máy tính của bạn hoặc từ thư viện tài liệu .

  Tin nhắn mẫu có thể được tạo ra trong CRM sử dụng mail merge, có thể được gửi đi mọt cách nhanh chóng và có thể chỉnh sửa.

  Nếu địa chỉ email của CRM được sử dụng như địa chỉ phản hồi, thì việc trả lời cho các tin nhắn sẽ được lưu trong CRM và gắn vào các đối tượng CRM thích hợp.

 • Các cuộc gọi cho khách hàng 

  Các cuộc gọi cho khách hàng có thể được thực hiện trực tiếp từ CRM sử dụng IP điện thoại qua Zingaya VoxImplant. Việc gắn kết với VoxImplant.Com cho phép bạn thực hiện cuộc gọi thoại web trực tiếp từ trình duyệt hay ứng dụng trên desktop với mức giá thấp hơn so với Skype. Bạn cũng có thể ghi lại các cuộc gọi thoại mà bạn thực hiện từ CRM Bitrix24. 

  Ngoài ra, có thể sử dụng các IP - ứng dụng điện thoại (Skype, Lync, hoặc khác) 

 • Quyền truy cập và vai trò trong CRM 

  Bạn có thể gắn quyền truy cập vào các phần tử CRM một cách linh hoạt, phân quyền cho các nhân viên trong công ty tại bất kỳ giai đoạn nào của quá trình cam kết với khách hàng. Bất kỳ người dùng nào được chọn trong nhóm, phòng ban hay cá nhân trong mạng nội bộ đều có thể được chỉ định 'vai trò' như quản lý bán hàng, đội ngũ lãnh đạo, quản trị, vv. 

   Những người dùng này sau đó có thể được phép truy cập vào các phần tử của CRM. 

 • Ưu đãi trong CRM 

  Các ưu đãi có thể được xử lý bằng quy trình kinh doanh tự động. Một quy trình kinh doanh có thể chứa bất kỳ các hoạt động nào với yếu tố CRM: gửi email, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ thiết lập, vv . Quá trình kinh doanh có thể thay đổi trạng thái của các yếu tố, cập nhật thêm lĩnh vực và tạo ra yếu tố mới trong giao dịch. 

 • Quản lý giao dịch (đơn hàng)

  Nếu bạn nhận được chỉ dẫn từ trang web của mình (nếu có một mẫu đơn đặt hàng hoặc một số hình thức phản hồi khác), bạn có thể click vào các đường dẫn được tạo ra để đến CRM. 

  REST API cho phép bạn cung cấp dữ liệu vào CRM Bitrix24 của mình từ các trang web khác.

  Kết nối cửa hàng internet của bạn dựa trên Bitrix Site Manager để CRM và người quản lý bán hàng của bạn có thể xử lý đơn đặt hàng từ trang web trực tiếp trong CRM. 

1 000 000 +
tổ chức đang sử dụng giải pháp Bitrix24
trong hoạt động doanh nghiệp