7 lớp bảo vệ của Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
15 năm kinh nghiệm, chuyên về Bitrix24!
19/02/2023 18:31 660
Bitrix24 là nền tảng công nghệ quản lý trên cloud và server an toàn nhất cho công ty của bạn. Dữ liệu được bảo mật cao và chỉ bạn và đồng nghiệp của bạn mới có thể truy cập được.

Lưu trữ dữ liệu

Bitrix24 sử dụng Amazon Web Services (AWS) để lưu trữ dữ liệu của khách hàng tại Hoa Kỳ (Virginia) hoặc Liên minh Châu Âu (Frankfurt, Đức). Bạn có thể mua các phiên bản On-premise Bitrix24 để lưu trữ nó ở quốc gia của bạn hoặc trên máy chủ của bạn. AWS cũng duy trì các chứng nhận sau: HIPAA, GDPR, ISO 27001, SOC 1/2/3, Chỉ thị 95/46/EC và PCI DSS Cấp 1.

Chủ động bảo vệ

Tập đoàn Bitrix với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động đã cung cấp mức bảo mật cao nhất cho tất cả các dự án web và Bitrix24 được thừa hưởng tất cả kinh nghiệm và công nghệ này, bao gồm Tường lửa chủ động, giúp ngăn chặn tuyệt đối phần lớn các cuộc tấn công vào các ứng dụng web.

Ủy quyền hai bước

Các ứng dụng Bitrix24 OTP và Google Authenticator cung cấp mã mật khẩu một lần để ủy quyền hai bước trong Bitrix24 và các sản phẩm Bitrix khác. Ngay cả khi mật khẩu của bạn bị đánh cắp, tài khoản của bạn sẽ không thể truy cập được đối với một hacker trong tương lai.

Dữ liệu của bạn an toàn

Ngay cả trong quán cà phê, sân bay và những nơi khác có kết nối WiFi công cộng, mật khẩu Bitrix24 cũng không thể bị đánh cắp. Người dùng có thể tự tin mở Bitrix24 ở những nơi công cộng thông qua WiFi hoặc kết nối mạng di động.
Bitrix24 được truy cập độc quyền thông qua kết nối SSL, từ ủy quyền nội bộ đến tải xuống và tải lên dữ liệu của công ty.

Bảo vệ văn phòng

Các văn phòng Bitrix được bảo mật thông qua truy cập mã khóa và hệ thống giám sát video. Quyền truy cập vào máy chủ Bitrix24 được phép cho một số lượng nhỏ nhân viên Bitrix, yêu cầu OTP và bị giới hạn bởi địa chỉ IP. Bitrix duy trì bộ phận an ninh mạng riêng và sử dụng các chuyên gia tư vấn bảo mật bên ngoài.

Có sẵn 24/7

Bitrix24 sử dụng hai trung tâm dữ liệu độc lập và công nghệ phân cụm dự phòng để đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng ở mức tối đa.

Sao lưu

Dự trữ bản sao của dữ liệu được tạo ra hàng ngày.

Đánh giá
 /5