Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị trong Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
15 năm kinh nghiệm, chuyên về Bitrix24!
14/01/2023 11:27 1106

Nếu bạn cần quản lý nhân viên của mình trong Bitrix24, cách chỉ định các quyền mở rộng cho nhân viên nhưng bạn vẫn chưa biết cách thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ giúp bạn. Xin lưu ý, bạn không thể thay đổi quản trị viên trên các gói Bitrix24 chỉ cho phép 1 quản trị viên.

Quản trị viên là người dùng có quyền truy cập cao nhất vào tất cả các tùy chọn trong tài khoản Bitrix24 của công ty. Người quản trị phải có đủ trình độ và kiến ​​thức để chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của mình tài khoản.

Tuy nhiên, có ngoại lệ, dù có tất cả các quyền nhưng quản trị viên không thể đọc các cuộc trò chuyện trong các cuộc trò chuyện riêng tư, kể cả các cuộc trò chuyện nhóm.

1. Cách chỉ định quản trị viên

Người dùng đã đăng ký tài khoản Bitrix24 là quản trị viên chính. Bạn có thể lấy lại quyền quản trị từ chủ sở hữu tài khoản hoặc sa thải quản trị viên nhưng bạn không thể xóa hoàn toàn quản trị viên này.

Để thêm một quản trị viên nữa, hãy chuyển đến hồ sơ của nhân viên và chọn tùy chọn Chỉ định quyền quản trị viên trong menu “Actions”.

2. Chế độ quản trị viên

Quản trị viên Bitrix24 có thể xem và quản lý tất cả các nhóm và dự án trong công ty. Để làm điều này, bạn cần kích hoạt chế độ Quản trị viên trên trang của mình.

Khả năng kích hoạt và hủy kích hoạt chế độ quản trị được thiết kế thuận tiện cho bạn để bạn có thể làm việc bình thường mà không bị phân tâm bởi luồng thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau trong doanh nghiệp.
Chúc bạn sử dụng Bitrix24 thành công!


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Thương hiệu tư vấn quản lý và chuyển đổi số Vitranet24 
+ Tại TP.HCM: 02873096077
+ Tại Hà Nội: 02432171617
+ Email: vitranet24@vivicorp.com
+ Website: https://vitranet24.com


Đánh giá
 /5