Phiên bản mới Bitrix24 với tính năng "Scrum" hỗ trợ tổ chức công việc nhóm và nhanh chóng thiết lập giao tiếp hiệu quả

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
14/12/2021 15:08 84
Trong phiên bản mới Bitrix24, để hỗ trợ người dùng có thêm sự linh động và làm việc hiệu quả hơn, chia nhỏ công việc trong một chu kì ngắn hạn để kiểm soát được công sức thực hiện, Bitrix24 đã cho ra mắt tính năng mới Scrum. 
Scrum là phương thức linh hoạt để tổ chức quy trình làm việc với các nhiệm vụ. Một dự án lớn được chia thành các nhiệm vụ nhỏ được thực hiện dần dần và mang lại hiệu quả trực quan.

I. Các tính năng của Scrum:
1. Sprints
Trong Scrum, các nhiệm vụ được thiết lập trong một khoảng thời gian ngắn, thường là 2 tuần. Các chu kỳ này được gọi là Sprint. Đến cuối giai đoạn này, bạn sẽ có được một kết quả nhất định. Nếu một nhiệm vụ không được hoàn thành trong thời gian này, nó có thể được chia thành các nhiệm vụ con nhỏ hơn. Định dạng này cho phép bạn nhận được một kết quả nhỏ nhưng có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian nhất định.

Hình 1 - Hình ảnh mô tả hệ thống

2. Backlog
Tất cả các nhiệm vụ, đề xuất, ý tưởng, phản hồi được tập hợp trong một danh sách đặc biệt. Nó được gọi là Backlog giúp nhóm không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Hình 2 - Hình ảnh mô tả hệ thống

3. Definition of Done
Các thành viên trong nhóm thảo luận và thông qua danh sách các điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Các điều kiện này trở thành các mục trong danh sách kiểm tra. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, mọi người trong nhóm đánh dấu vào danh sách kiểm tra.

Hình 3 - Hình ảnh mô tả hệ thống

4. Systematic work
Công việc Scrum bao gồm các cuộc họp định kỳ theo lịch trình. Có bốn loại cuộc họp: lập kế hoạch, cuộc họp hàng ngày, kết quả và lịch sử các cuộc họp. Cơ cấu công việc này đảm bảo nhịp độ làm việc tốt.

Hình 4 - Hình ảnh mô tả hệ thống


II. CÁCH SỬ DỤNG TÍNH NĂNG SCRUM
1. Tạo nhóm Scrum (Create a Scrum team)
Để bắt đầu, hãy chuyển đến phần Nhiệm vụ và Dự án (Tasks and Projects) > Scrum và nhấp vào nút Tạo (Create).

Hình 5 - Hình ảnh mô tả hệ thống

Thêm tên nhóm scrum, thêm mô tả và chọn chủ đề trực quan và biểu tượng nhóm scrum

Hình 6 - Hình ảnh mô tả hệ thống

Trong menu Tham số mở rộng (Extended parameters), bạn có thể chỉ định ngày dự án, độ dài sprint, người chịu trách nhiệm mặc định, thẻ và chọn các công cụ nhóm scrum.

Hình 7 - Hình ảnh mô tả hệ thống

Mời các thành viên vào nhóm.

Hình 8 - Hình ảnh mô tả hệ thống


III. CÁC VAI TRÒ TRONG TÍNH NĂNG SCRUM
1. Product owner - người đứng đầu bộ phận, giám đốc sản phẩm hoặc dự án, v.v.
2. Scrum master - người cố vấn hiểu cách làm việc với scrum, người giải thích các quy tắc và đảm bảo chúng được tuân thủ. Vai trò này cũng có thể được thực hiện bởi chủ sở hữu, nếu anh ta đã tổ chức công việc scrum của nhóm.
3. Development team - các chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ.
4. Responsible members - những người tham gia dự án. Họ có thể xem các nhiệm vụ, thảo luận và chấp nhận kết quả sprint, nhưng họ không thể chỉnh sửa bất cứ điều gì.
Khi cài đặt xong, hãy nhấp vào nút Tiếp theo (Next). Nhóm scrum sẽ được tạo và bạn có thể bắt đầu làm việc.

Hình 9 - Hình ảnh mô tả hệ thống

Nếu Quý Anh/Chị quan tâm và muốn theo dõi các hình ảnh trực quan thao tác trên hệ thống, hãy xem clip sau đây:


Đánh giá
 /5