Thông báo thay đổi vị trí và tên miền của biểu mẫu CRM

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Công nghệ mạng xã nội nội bộ đầu tiên trên thế giới!
14/03/2021 00:00 17

Thân gửi người dùng Bitrix24!


Như bạn đã biết, gần đây chúng tôi đã giới thiệu trình thiết kế biểu mẫu CRM mới được thêm vào Bitrix24 để dễ dàng tạo và chỉnh sửa các biểu mẫu CRM hiện có. Trình thiết kế mới thực sự linh hoạt và cho phép chỉnh sửa và trực quan hóa biểu mẫu ngay trong chế độ chỉnh sửa.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các tùy chọn cài đặt biểu mẫu CRM như vị trí và thay đổi miền.

Vị trí biểu mẫu CRM

Bạn có thể đặt bất kỳ loại biểu mẫu CRM nào (biểu mẫu gọi lại, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu cuộc hẹn, v.v.) được tạo trong Bitrix24 trên bất kỳ trang web nào và không quan trọng là nó được tạo trong Bitrix24 hay bất kỳ CMS nào khác.

Vị trí biểu mẫu CRM trên trang Bitrix24

Đối với các trang web được tạo bằng Bitrix24, biểu mẫu có thể được đặt dưới dạng một khối trên trang. Bạn có thể điều chỉnh các thông số biểu mẫu và thiết kế hoặc thay đổi vị trí của nó trên trang. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết, vui lòng xem bài viết này.

Vị trí biểu mẫu CRM trên một trang web được tạo không phải trong Bitrix24

Bạn cũng có thể đặt biểu mẫu CRM của Bitrix24 trên một trang web được tạo trong CMS khác. Có ba tùy chọn có sẵn trong trường hợp này: dưới dạng một khối trên trang, trong cửa sổ mở ra sau khi trang tải hoặc trong cửa sổ mở ra sau khi nhấp vào nút. Vui lòng xem bài viết này để biết chi tiết.

Thay đổi miền biểu mẫu CRM

Có một tùy chọn để thay đổi trang web và miền biểu mẫu CRM hoặc kết nối miền của riêng bạn với Bitrix24. Toàn bộ quá trình sẽ không làm bạn mất nhiều thời gian để làm cho trang web và các biểu mẫu CRM của bạn nổi bật hơn so với phần còn lại. Để có hướng dẫn chi tiết với ảnh chụp màn hình, vui lòng xem bài viết này.

Tùy chỉnh biểu mẫu của bạn một cách dễ dàng và đặt chúng trên bất kỳ trang web nào cần thiết với Bitrix24!

Bài viết được dịch từ Bitrix24.com
Đánh giá
 /5