Tìm kiếm khách hàng tương tự trong CRM Marketing

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
26/07/2020 09:00 111

Giờ đây, bạn có thể tạo đối tượng tương đồng nhau trong Bitrix24 CRM Marketing cho các chiến dịch tiếp thị lại hiệu quả.

Tìm kiếm đối tượng tương đồng là một công cụ cho phép tìm và xây dựng đối tượng người dùng mới với sở thích của họ tương tự như đối tượng khách hàng hiện tại của bạn trong CRM, từ đó mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn.

Quá trình hoạt động như sau: Bitrix24 chuyển danh sách liên hệ CRM được mã hóa sang nền tảng quảng cáo, trong khi nền tảng quảng cáo xây dựng đối tượng người dùng mới tương tự đối tượng khách hàng của bạn cho chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu mới. Sau đó, tính năng tạo đối tượng tương tự trong Bitrix24 CRM Marketing hiện có thông qua Facebook.

Tìm kiếm đối tượng tương tự là một công cụ được thiết kế để mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn. Bitrix24 chuyển danh sách các liên hệ từ CRM, trong khi Facebook xây dựng danh sách người dùng tương tự như khách hàng của bạn cho một chiến dịch quảng cáo.

Lưu ý: Trước hết, hãy đảm bảo định cấu hình Tài khoản quảng cáo Facebook để bắt đầu làm việc với các đối tượng tương đồng.

Tính năng hoạt động thế nào?

Bạn sẽ nhấp vào CRM Marketing> Tìm kiếm Đối tượng tương tự qua Facebook.

Sau đó, nhấp vào Chọn phân khúc để chọn đối tượng mà Facebook sẽ sử dụng làm đối tượng nguồn để xây dựng đối tượng tương tự.

Bạn nhấp vào Kết nối để đồng bộ hóa Tài khoản quảng cáo Facebook của bạn.

Tiếp theo, ban chọn một tài khoản quảng cáo.

Chọn kích thước đối tượng nguồn (theo phần trăm).

Chọn địa điểm tìm kiếm đối tượng tương tự.

Cuối cùng, bạn nhấp vào để Lưu.

Hãy chọn thời điểm bắt đầu đồng bộ hóa: Ngay bây giờ, Thủ công hoặc Lên lịch và ấn Lưu.

Sau khi đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu khách hàng CRM với Facebook, mục tìm kiếm đối tuượng mới sẽ được tạo trong tài khoản quảng cáo của bạn.

Chúc bạn sẽ tạo các chiến dịch Marketing thành công với hướng dẫn tính năng đầy hữu ích phía trên của chúng tôi.

Trân trọng!

Đánh giá
 /5