Tư vấn ứng dụng Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
Nhằm giúp các khách hàng khai thác tối đa sức mạnh của hệ thống, ứng dụng tốt được Bitrix24 trong quá trình vận hành, Vitranet24 đã chuẩn hóa thêm các quy trình, các tính năng khác, ngoài các tính năng, quy trình sẵn có trên Bitrix24, giúp đơn vị có nhiều sự lựa chọn tính năng cho doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí cho việc xây dựng mới. Sau đây là một số quy trình, giải pháp phổ biến các đơn vị có thể tham khảo:
* Một số quy trình chuẩn hóa cho doanh nghiệp: 
- Quy trình báo giá
Là quy trình giúp xử lý các bước để hoàn thành việc lập báo giá gửi cho khách hàng từ những yêu cầu được khách hàng gửi tới.
- Quy trình duyệt chương trình khuyến mại
Là quy trình áp dụng cho các chương trình khuyến mại của phòng Marketing và phòng kinh doanh trong công ty.
- Quy trình mua sắm
Là quy trình giúp xử lý các nhu cầu mua sắm trong doanh nghiệp. Giúp kiểm soát chi tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp
- Quy trình xin nghỉ việc
Phòng nhân sự khi nhận được thông tin xin nghỉ việc từ nhân viên, sẽ kích hoạt quy trình để hoàn thành các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc
- Quy trình tạm ứng, hoàn ứng
Quy trình này quy định thống nhất về chính sách và những thủ tục trong việc yêu cầu tạm ứng và thực hiện việc quyết toán tạm ứng
- Quy trình phê duyệt tài liệu
Quy trình này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên phòng ban bộ phận trong công ty
* Chức năng nghiệp vụ:
Chức năng đánh giá tăng cấp bậc cho nhân viên+ tính lương thưởng theo cấp bậc
Mô tả: Chức năng đánh giá tăng cấp bậc cho nhân viên + tính lương thưởng theo cấp bậc
Gian hàng trực tuyến tích hợp với CRM
Mô tả: Tạo các web shop để bán sản phẩm và dịch vụ ngay trên site bằng cách sử dụng module E-store
Chức năng quản lý bán lẻ
Mô tả: Tính năng thực hiện bán hàng trực tiếp, tiếp nhận thông tin đặt hàng đồng bộ từ website bán hàng về hệ thống
Giá: Liên hệ
Quản lý kho
Mô tả: Tính năng Quản lý kho cho phép nhập, theo dõi toàn bộ thông tin nhập kho, xuất kho của hàng hóa
Giá: Liên hệ
Xây dựng chức năng quản lý tạo và tìm kiếm hợp đồng
Mô tả: Chức năng giúp Quản lý và tạo hợp đồng theo mẫu
Giá: Liên hệ
* Các giải pháp quản lý chuyên biệt cho từng mô hình doanh nghiệp: 
- Gói giải pháp quản lý dành cho cơ quan nhà nước: 
Là giải pháp quản lý bằng công nghệ Bitrix24, với giao diện và tính năng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho các đơn vị hành chính công.
- Gói giải pháp quản lý cho các tổng công ty, tập đoàn nhà nước:  Là giải pháp quản lý bằng công nghệ Bitrix24, với giao diện và tính năng được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho các tổng công ty, tập đoàn nhà nước.
- Gói giải pháp quản lý dành riêng cho công ty nội thất: là gói giải pháp quản lý bằng công nghệ Bitrix24, với giao diện và tính năng được thiết kế chuyên biệt dành cho các công ty sản xuất, kinh doanh nội thất...và rất nhiều các giải pháp khác. Chi tiết mời đơn vị liên hệ với Vitranet24 - đại diện triển khai bitrix24 vietnam theo số 02432171617 hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email vitranet24@vivicorp.com, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.