Tư vấn ứng dụng Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
Bitrix24 là một nền tảng công nghệ mở và có khả năng phát triển không giới hạn các tính năng mới. Bởi vậy nếu am hiểu về nền tảng này, bạn hoàn toàn có thể phát triển thêm các tính năng cho đơn vị, đối với các khách hàng có nhu cầu tự quản trị hệ thống, chúng tôi có gói đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ IT của đơn vị.   

Ngoài ra, sau 12 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý trên nền tảng này chúng tôi đã tích luỹ cho mình một kho tính năng, với các tính năng phát triển hoặc tích hợp thêm lựa chọn từ kho này, bạn có thể tiết kiệm tới 40% chi phí so với việc xây dựng tính năng mới. 

Một số module tính năng tiêu biểu do Vitranet24 phát triển trên Bitrix24:    

1. Module quản lý tài chính: Quản lý thu chi, dòng tiền, kiểm kê quỹ, quản lý công nợ, tạm ứng hoàn ứng, thanh toán, báo cáo thu chi tồn và báo cáo thống kê, báo cáo chi tiết về số liệu tài chính, báo cáo theo phòng ban theo dự án,…

2. Module quản lý thiết bị, tài sản văn phòng: Cho phép đơn vị có thể quản lý danh mục tài sản, tình trạng của tài sản, quy trình nhập xuất tài sản, thanh lý tài sản và có các báo cáo thống kê tình hình sử dụng tài sản…

3. Module quản lý ngày phép, nghỉ phép:
Quản lý các loại hình nghỉ phép của nhân sự trong công ty, quản lý các ca làm việc, thời gian làm việc, quy trình xin nghỉ phép, tính toán số ngày phép còn lại, có các báo cáo thống kê sử dụng ngày phép phục vụ cho cá nhân và phòng quản lý nhân sự

4. Module xây dựng các quy trình thông dụng trong tổ chức:
- Quy trình phê duyệt chi phí hoa hồng,
- Quản lý chi phí đi lại taxi,
- Quy trình xin đi công tác,
- Quy trình tạm ứng hoàn ứng, quy trình đề xuất mua sắm,
- Quy trình phê duyệt tờ trình, quy trình đề xuất văn phòng phẩm,
- Quy trình quản lý lịch viếng thăm khách hàng,
- Quy trình đề xuất tuyển dụng, quy trình ban hành quy trình qui định,
- Quy trình đề xuất chi phí, quy trình đăng ký quảng cáo,…

5. Module hỗ trợ khách hàng (helpdesk)
Giúp quản lý danh sách nhân viên chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, quản lý các yêu cầu của khách hàng, quản lý, tạo quy trình xử lý yêu cầu theo cấp bậc, có nhắc nhở cho người thực hiện và quản lý, báo cáo thống kê tình hình xử lý yêu cầu, có phản hồi cho khách hàng qua email

Và nhiều tính năng khác, mời bạn xem danh sách đầy đủ tại đây.

Đặc biệt các module tính năng này đã được chọn lọc để phù hợp với các khách hàng Bitrix24 Việt Nam với ngôn ngữ tiếng Việt.   

Nếu bạn cần tư vấn cụ thể về công dụng và cách tích hợp các tính năng này vào hệ thống của mình, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi:
Hotline: Khu vực Hà Nội: 02432181617 | Khu vực TP.Hồ Chí Minh: 02873096077
Hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email: vitranet24@vivicorp.com
Trân trọng cảm ơn quý khách.