Xây dựng thêm tính năng

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Bitrix24 là một hệ thống mở và có khả năng phát triển không giới hạn các tính năng mới. Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể phát triển thêm các tính năng cho đơn vị, Vitranet24 có sẵn một kho các tính năng đã chuẩn hóa sẵn trong quá trình phát triển Bitrix24, nếu đơn vị quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi qua số 04232171617 hoặc email vitranet24@vivicorp.com để đặt mua.