Kho ứng dụng

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Khi sử dụng dịch vụ thuê sử dụng bản cloud Bitrix24 hàng tháng của chúng tôi, đơn vị sẽ được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua hình thức online. Các thắc mắc trong quá trình sử dụng, các lỗi hoặc vướng mắc kỹ thuật sẽ có chuyên gia hỗ trợ trực tuyến. Chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 02432171617/0906075369 để được hỗ trợ. Trân trọng!

Với phiên bản tự lưu trữ hay còn gọi là mua bản quyền sở hữu code, chúng tôi sẽ miễn phí hỗ trợ kỹ thuật năm đầu khi sử dụng.Từ năm thứ hai trở đi đơn vị sẽ trả 20% tổng giá trị triển khai cho việc hỗ trợ kỹ thuật. Dịch vụ vụ này cho phép các chuyên gia của Vitranet24 đảm bảo các vấn đề liên quan tới kỹ thuật, giải đáp xử lý các thắc mắc, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không lỗi. Chi tiết dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 02432171617/0906075369 để được hỗ trợ. Trân trọng!