Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Tên công ty
Địa chỉ công ty
Lĩnh vực kinh doanh
Website
Số lượng nhân viên
Người liên hệ
Chức vụ
Số điện thoại
Email
Nhan vao day de doi ma xac nhan