Tư vấn vận hành Bitrix24

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Dịch vụ tư vấn vận hành Bitrix24 là việc Vitranet24 sẽ tư vấn cho doanh nghiệp các giải pháp quản lý cụ thể được xây dựng trên công cụ Bitrix24, giúp đơn vị giải quyết được các bài toán trong quản lý và quá trình vận hành. Các bước xử lý yêu cầu tư vấn của dịch vụ như sau: 
1. Bước 1: Khảo sát yêu cầu, lấy thông tin tư vấn
2. Bước 2: Xác định, làm rõ yêu cầu bài toán 3.
3. Bước 3: Thảo luận, đề xuất giải pháp tư vấn quản lý để xử ý bài toán
4. Bước 4: Xử dụng Bitrix24 làm công cụ, lên giải pháp kỹ thuật thực hiện 
5. Bước 5: Triển khai theo giải pháp và kế hoạch hai bên thống nhất Dịch vụ này phù hợp với các đơn vị đang gặp khó khăn cụ thể hoặc có các yêu cầu bài toán cần xử lý trong hoạt động vận hành tại doanh nghiệp và đang tìm kiếm công cụ, giải pháp để thực hiện. Ví dụ, đơn vị đang muốn cải thiện doanh số bán hàng bằng việc cải tiến quá trình quản lý kinh doanh, quan hệ khách hàng và đang tìm một phương án để thực hiện. Đó là một vấn đề cụ thể liên quan tới cả hai vấn đề quản lý và công nghệ xử lý. Khi gặp vấn đề này các bạn hoàn toàn có thể liên lạc với chúng tôi để có sự tư vấn cụ thể. 
Ngoài Bitrix24, chúng tôi có xây dựng thêm các tính năng mới, chuẩn hóa các quy trình và xây dựng các giải pháp quản lý khác theo từng loại hình doanh nghiệp, đơn vị có thể tham khảo tại đây