Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Huyền Nguyễn 28/09/2018 15:40 9
Ứng dụng Burnup Chart được tích hợp để theo dõi thời gian dự kiến hoàn thành dự án. Với ứng dụng này bạn có thể xem thời gian dự kiến hoàn thành dự án do bạn phụ trách tại bất kỳ thời điểm nào. Bản thân ứng dụng này được cài đặ bên trong một nhóm làm việc.
Huyền Nguyễn 19/09/2018 15:59 7
Bitrix24 là một mạng xã hội nộ bộ doanh nghiệp bùng nổ trong thời gian gần đây với hơn 4000 đơn vị tổ chức ở Việt Nam đang sử dụng. Nếu như Facebook xây dựng một cộng đồng người dùng trên toàn thế giới, kết nối họ với nhau thì Bitrix24 là mạng nội bộ kết nối mọi thành viên trong tổ chức. 
Nguyễn Huyền 07/09/2018 15:52 14
Do nhu cầu phổ biến của các khách hàng, chúng tôi đã thêm khả năng phục hồi các task nhiệm vụ bên trong các tài khoản Bitrix24 trên phiên bản cloud.
Hãy tưởng tượng bạn đã xóa một nhiệm vụ nhưng sau đó nhận ra rằng bạn cần phải khôi phục lại nhiệm vụ đó. Đừng lo lắng, giờ đây các nhiệm vụ bị xóa đã có thể phục hồi với tính năng mới phát triển của chúng tôi có tên “ Recycle bin”. 
1/8  1 2 3 4 5   Trước | Sau