Dịch vụ Bitrix24 | Tư vấn Bitrix24 | Đào tạo Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
15 năm kinh nghiệm, chuyên về Bitrix24!
Dịch vụ vitranet24 cung cấp
Nghiên cứu và ứng dụng Bitrix24 tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 2006, đội ngũ chuyên gia Vitranet24 am hiểu thị trường và hiểu các giải pháp Bitrix24 nào là phù hợp cho từng nhu cầu của quý khách hàng. Sau đây là các các dịch vụ tiêu biểu chúng tôi cung cấp cho khách hàng của mình:
Là dịch vụ tư vấn, ứng dụng các giải pháp Bitrix24 cho từng loại hình doanh nghiệp. Dựa trên kinh nghiệm dày dặn của các chuyên gia tư vấn và năng lực làm chủ công nghệ của mình, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng các giải pháp chuyên biệt và phù hợp.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bán bản quyền Bitrix24 và cài đặt tối ưu server cho các khách hàng mua bản sở hữu bản quyền On-premise của Bitrix24. Đặc biệt đối với phiên bản On-premise Vitranet24 sẽ dành tặng module tiếng Việt cài đặt miễn phí cho các khách hàng.
Ngoài các tính năng sẵn có trên Bitrix24, chúng tôi có khả năng xây dựng và phát triển không giới hạn các tính năng mới, chuẩn hóa các quy trình và xây dựng các giải pháp quản lý khác theo từng loại hình doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các gói đào tạo, hướng dẫn sử dụng Bitrix24 tuỳ theo yêu cầu của quý đơn vị: Từ đào tạo cơ bản cho qui mô tới các gói đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ IT hoặc những gói hướng dẫn sử dụng tính năng online cho các khách hàng ở xa.

Chuyên gia bitrix24 tiêu biểu
CG.Nguyễn Lê Anh Đức
Chuyên gia Tư vấn
Kinh nghiệm: 12 năm
CG.Nguyễn Minh Hoàng
Chuyên gia Tư vấn
Kinh nghiệm: 12 năm
CG.Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia Tư vấn
Kinh nghiệm: 9 năm
CG.Ứng Bảo Ngọc
Chuyên gia công nghệ
Kinh nghiệm: 10 năm
CG.Nguyễn Thanh Minh
Chuyên gia công nghệ
Kinh nghiệm: 10 năm
CG.Nguyễn Thành Vinh
Chuyên gia công nghệ
Kinh nghiệm: 10 năm
CG.Nguyễn Đức Hoàng
Chuyên gia Triển khai
Kinh nghiệm: 9 năm
CG.Trần Ngọc Bảo
Chuyên gia Triển khai
Kinh nghiệm: 10 năm
CG.Phan Nguyễn Vân Hằng
Chuyên gia Tư vấn
Kinh nghiệm: 5 năm