*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
Phiên bản
Bitrix24.CRM
Business
Enterprise
Người dùng
12
50
100
250
500
1000
$1,490
$3,590
$5,990
$10,990
$17,990
$24,990
Tính năng
Dòng Hoạt động
Trò chuyện
Drive
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Lịch
Nhóm Làm việc
Thời gian làm việc và báo cáo
Cổng thông tin công ty
Dòng Công việc
Bảng thanh trượt CRM
CRM đa kênh
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Mối
Quản lý khách hàng
Deals
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Hóa đơn và thanh toán trực tuyến
Báo giá Trạng thái báo giá tùy chỉnh
Hoạt động CRM
Giao tiếp CRM
Hạng mục sản phẩm
Biểu mẫu website và tiện ích trò chuyện của CRM
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Tự động hóa CRM
Báo cáo
Quyền Truy cập CRM
Tiếp thị
Telephony tích hợp
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Các tính năng khác của CRM
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Webmail
10
100
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn