Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Bảng giá tham khảo
Bitrix24 có hai phiên bản: Mua bản quyền và Thuê dùng hàng tháng tương ứng với hai hình thức trả phí sau:
1. Mua bản quyền Bitrix24: Là hình thức mua bản quyền sở hữu code, đây là phiên bản có đầy đủ các chức năng và cài đặt trên server của bạn bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Đội ngũ kỹ thuật có thể tự phát triển và mở rộng không giới hạn các tính năng mới. Hệ thống cho phép tùy biến chức năng theo yêu cầu riêng và có khả năng kết nối dễ dàng với các phần mềm nghiệp vụ khác.
2. Thuê sử dụng theo tháng: Là hình thức đơn vị trả phí thuê dùng Bitrix24 theo tháng với dữ liệu được lưu trữ trên cloud sever của chúng tôi, tùy mỗi gói trả phí sẽ có mức sử dụng dung lượng khác nhau. Phiên bản này vẫn đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật và các chức năng sử dụng đầy đủ, tuy nhiên với phiên bản cho thuê này, đơn vị bị giới hạn nếu muốn kết nối với phần mềm nghiệp vụ khác hoặc không thể tự tối ưu, hiệu chỉnh các tính năng theo yêu cầu, phải dùng như nguyên bản với ngôn ngữ tiếng Anh.