Bảng giá Bitrix24 || bản quyền Bitrix24 || Cloud Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!

Bảng giá Bitrix24 tham khảo

Bitrix24 có hai phiên bản: On-premise (mua bản quyền) và Cloud (thuê dùng hàng tháng) tương ứng với hai hình thức trả phí sau:
1. Phiên bản On-premise: Là phiên bản Bitrix24 cài đặt trên server riêng của doanh nghiệp, với phiên bản này bạn được sở hữu code để tự phát triển. Hệ thống cho phép tùy biến chức năng theo yêu cầu riêng và có khả năng kết nối dễ dàng với các phần mềm nghiệp vụ khác. Với phiên bản này Vitranet24 có phát triển modul ngôn ngữ Bitrix24 tiếng Việt riêng cho người dùng Việt Nam sử dụng và hoàn toàn miễn phí.
2. Phiên bản Cloud: Là phiên bản Bitrix24 quốc tế với dữ liệu lưu trên cloud server của Bitrix24, bạn mua theo các gói trả phí hàng tháng, tùy mỗi gói sẽ có mức sử dụng dung lượng và tính năng khác nhau. Phiên bản này vẫn đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật và các chức năng sử dụng đầy đủ, tuy nhiên với phiên bản cho thuê này, đơn vị bị giới hạn nếu muốn kết nối với phần mềm nghiệp vụ khác hoặc không thể tự tối ưu, hiệu chỉnh các tính năng theo yêu cầu.