Tư vấn, xây dựng cổng thông tin nội bộ Intranet Portal..

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển

Bảng giá Bitrix24 tham khảo

Bitrix24 có hai phiên bản: On-premise (mua bản quyền) và Cloud (thuê dùng hàng tháng) tương ứng với hai hình thức trả phí sau:
1. On-premise Bitrix24: Là phiên bản cài đặt Bitrix24 tại server riêng của doanh nghiệp, đây là hình thức mua bản quyền sở hữu code, On-premise là phiên bản có đầy đủ các chức năng và cài đặt trên server của bạn bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Đội ngũ kỹ thuật có thể tự phát triển và mở rộng không giới hạn các tính năng mới. Hệ thống cho phép tùy biến chức năng theo yêu cầu riêng và có khả năng kết nối dễ dàng với các phần mềm nghiệp vụ khác. Để được tư vấn cài đặt và triển khai bạn có thể liên lạc với Vitranet24 - đơn vị tư vấn triển khai Bitrix24 vietnam để nắm rõ thông tin.
2. Cloud Bitrix24: Là phiên bản Bitrix24 quốc tế dữ liệu lưu trên cloud server của Bitrix24, đơn vị trả phí theo các gói Bitrix24 theo tháng, tùy mỗi gói trả phí sẽ có mức sử dụng dung lượng khác nhau. Phiên bản này vẫn đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật và các chức năng sử dụng đầy đủ, tuy nhiên với phiên bản cho thuê này, đơn vị bị giới hạn nếu muốn kết nối với phần mềm nghiệp vụ khác hoặc không thể tự tối ưu, hiệu chỉnh các tính năng theo yêu cầu, phải dùng như nguyên bản với ngôn ngữ tiếng Anh.