Công cụ Nhân sự

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển

Công cụ Nhân sự

 • Bitrix24 - Hệ thống quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

  Bạn có thể sử dụng Bitrix24 như một hệ thống quản trị nguồn nhân lực miễn phí (HRMS) cho công ty. Tất cả các tính năng cốt lõi của HRMS được lấy từ một thư mục của nhân viên, một cổng thông tin tự phục vụ để quản lý và báo cáo công việc đang thực hiện, được đặt trong giao diện của một mạng xã hội - nơi các nhân viên và bộ phận nhân sự đang sử dụng. (Đăng ký dùng thử miễn phí)

 • Tìm kiếm thông tin nhân sự

  Trong thư mục nhân viên, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin liên lạc hoặc lọc danh sách để tìm người phù hợp với yêu cầu của bạn. Nhấp vào một nhân viên trong danh sách, nó sẽ điều hướng tới trang hồ sơ cá nhân của nhân viên đó. Tất cả thông tin về nhân viên, bạn có thể nhìn thấy và để lại một tin nhắn hoặc để lại nhận xét trong blog hay thư viện ảnh của người đó. 

  Là một công cụ phổ biến và thuận tiện trong hệ thống, thư mục nhân viên còn cho phép bạn xuất sang Excel và đồng bộ hóa với Outlook và CardDAV, đồng bộ hóa danh sách liên lạc của bạn với các thiết bị iPhone, iPad, hoặc Android và bạn sẽ luôn có các dữ liệu liên lạc hiện tại trong tầm tay của mình! 

 • Cấu trúc công ty, nhân sự

  Cấu trúc công ty đại diện cho hệ thống các tổ chức với các bộ phận,  phòng ban. Bạn có thể tạo một bộ phận cụ thể và xác định nhân viên nào sẽ nằm trong bộ phận đó. 

  Sự phụ thuộc trong cấu trúc ảnh hưởng đến nhiều chức năng mạng nội bộ: người mà báo cáo được gửi đến, người được quyền giao nhiệm vụ cho một các nhân bất kì.... Người đứng đầu mỗi bộ phận có thể xem tất cả các nhiệm vụ của cấp dưới. 

 •   Quản lý hiệu quả sử dụng hệ thống (Company pulse)

  Bạn muốn nhân viên của mình tích cực hơn và gắn kết hơn ? Từ các nhóm làm việc tự tổ chức đến các nhãn đánh giá và Company Pulse đều có một số công cụ gắn kết nhân viên được đính kèm trong cổng thông tin của bạn.

  Khi nhân viên của bạn đăng nhập vào Bitrix24 lần đầu tiên, họ sẽ ngay lập tức nhận ra dòng hoạt động và giao diện mạng xã hội nội bộ giống như những gì họ đã tương tác khi sử dụng Facebook, Linkedin và các mạng xã hội khác... 

 • Quản lý chấm công

  Hệ thống quản lý thời gian được cài đặt trong lịch trình làm việc mà không tạo ra áp lực lớn cho nhân viên khi thực hiện. Thời gian bắt đầu làm việc, kết thúc, và giải lao được ghi lại một cách rõ ràng, người lập kế hoạch cũng thuận tiện khi báo cáo công việc hàng ngày với các nhiệm vụ đã được sắp xếp và tạo độ ưu tiên.

  Các dữ liệu đầu vào trong tiện ích này được lưu lại và sử dụng làm cơ sở báo cáo công việc cho mỗi nhân viên. 

 • Quản lý kế hoạch, báo cáo công việc theo thời gian ( ngày, tuần, tháng)

  Làm thế nào để nhân viên của bạn thường xuyên lập báo cáo ? Bạn có thể dễ dàng thiết lập báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng. Bitrix24 nhắc nhở nhân viên của bạn gửi báo cáo và các nội dung của kế hoạch hàng ngày và có thể được chỉnh sửa trước khi gửi báo cáo cuối cùng. Kế hoạch cho báo cáo giai đoạn tiếp theo cũng có thể được gửi qua biểu mẫu này. 

  Các báo cáo công việc được đánh giá bởi một người giám sát và có thể thêm vào các ý kiến. Tất cả các báo cáo công việc của một nhân viên, bộ phận, hoặc toàn bộ công ty đều có thể được xem để đánh giá và xếp hạng hiệu quả công việc. 

 • Biểu mẫu HR

  Các thành viên trong Bitrix24 chịu trách nhiệm về hồ sơ của mình. Các văn bản và các form đã có sẵn tại một vị trí nhất định, ngăn chặn các di chuyển không cần thiết tới thư mục HR hoặc thư mục kế toán. Nghỉ phép hằng năm hay những chuyến công tác được yêu cầu phải xử lý bên trong cổng thông tin Bitrix24 .

  Quy trình tùy chỉnh yêu cầu forms của bạn được thực hiện chính xác theo đúng thủ tục và các thủ tục giấy tờ không cần thiết được loại bỏ khi nộp hồ sơ, gửi yêu cầu, phê duyệt và thông báo điện tử được xử lý bên trong mạng nội bộ của bạn. 

 •  Quản lý phân quyền nhân viên, phòng ban

  Các thành viên chỉ nhìn thấy những thông tin mà họ được phép nhìn thấy. Phân quyền có thể được cấp cho các phòng ban công ty, nhóm làm việc, người dùng cá nhân, hoặc người dùng đã được chuyển giao (điều phối viên, chủ sở hữu nhóm, người quan sát, người có trách nhiệm, vv). 

  Bitrix24 cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các nhóm làm việc, tài liệu, danh bạ CRM, và các sản phẩm khác trong hệ thống. Quyền cho phép truy cập cũng thực hiện khi tìm kiếm; có nghĩa là, kết quả tìm kiếm mà một người dùng không có quyền truy cập sẽ không hiển thị trong các kết quả tìm kiếm hoặc gợi ý. 

 • Hợp tác trong Extranet 

  Bitrix24 cho phép bạn không chỉ hợp tác với các đồng nghiệp, mà còn với người dùng bên ngoài - đối tác, khách hàng, nhà thầu,... Việc mời người dùng bên ngoài có thể thực hiện dễ dàng như mời họ vào một nhóm làm việc, và sau khi họ đã tham gia, những người sử dụng của bên thứ ba có thể được nhìn thấy trong một danh sách riêng, do đó bạn có thể nhận biết được những người đang làm việc bên trong Extranet. 

1 000 000 +
tổ chức đang sử dụng giải pháp Bitrix24
trong hoạt động doanh nghiệp