*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
07/12/2023 14:30 446

Phần mềm CRM (phần mềm quản lý quan hệ khách hàng) là một công cụ được thiết kế để giúp tổ chức xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt hơn. Phần mềm cung cấp thông tin hoàn chỉnh về mọi tương tác của khách hàng, theo dõi doanh số, sắp xếp và ưu tiên các cơ hội bán hàng và tạo điều kiện hợp tác giữa nhân viên với nhau. CRM Bitrix24 là một trong những hệ thống được Forbes đánh giá tốt nhất hiện nay cho việc quản lý và xây dựng mối quan hệ khách hàng.

Thiết lập CRM

Vì mỗi công ty lại có những đặc điểm khác nhau nên trước tiên bạn cần định cấu hình Bitrix24 CRM sao cho phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.

Nhấp chuột vào CRM => Khác => Cài đặt. Từ danh sách thả xuống, chọn một tùy chọn:

huong-dan-crm-bitrix24-1

  • Cài đặt CRM: Tại đây, bạn có thể truy cập tất cả cài đặt chung để hoạt động với CRM.
  • Chi tiết công ty: Thêm chi tiết về công ty của bạn để soạn thảo và phê duyệt tài liệu, thực hiện thư từ kinh doanh và sử dụng chúng cho giao dịch và hóa đơn.
  • Quyền truy cập: Trong phần này, bạn có thể giới hạn hoặc cấp quyền truy cập cho nhân viên vào CRM cũng như các sản phẩm và kho hàng.
  • CRM.Payment: Kích hoạt một công cụ đặc biệt để chấp nhận thanh toán giao dịch thông qua các hệ thống đặc biệt được kết nối với Bitrix24.
  • Tự động hóa quy trình thông minh: Bạn có thể thiết lập các quy trình thông minh và tùy chỉnh theo nhu cầu của mình.

Thêm đầu mối khách hàng

Dữ liệu về đầu mối chứa thông tin (số điện thoại, email, website) về một cá nhân hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng của doanh nghiệp. Thông tin có thể đến từ một tấm danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc qua điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Có một số cách để thêm thông tin đầu mối khách hàng:

  • Thêm theo cách thủ công
  • Nhập từ file có sẵn
  • Sử dụng biểu mẫu CRM và trang web
  • Email và cuộc gọi đến

Mỗi đầu mối đều là một khách hàng tiềm năng, vì vậy việc xây dựng mối quan hệ với họ là điều cần thiết.

Xử lý thông tin đầu mối

Mục tiêu chính của chăm sóc đầu mối là chuyển đổi đầu mối đó thành người liên hệ, công ty hoặc giao dịch. Nó có thể thực hiện bằng các phương tiện liên lạc khác nhau: gọi điện, email… Tất cả lịch sử tương tác sẽ được lưu trong CRM.

Chọn Hoàn thành đầu mối và chọn một trong các tùy chọn phù hợp.

huong-dan-crm-bitrix24-2

Quá trình xử lý đầu mối đã hoàn tất và đã đến lúc bắt đầu làm việc với các thực thể CRM mới được kết nối với khách hàng tiềm năng này.

Hình ảnh bên dưới cho thấy tất cả các thực thể này đều có điểm chung: hành động, gọi điện, gặp gỡ và email.

huong-dan-crm-bitrix24-3

Lập kế hoạch hành động

Hành động bao gồm tất cả các hoạt động tương tác trong Bitrix24 CRM, chẳng hạn như gọi điện, nhiệm vụ, gặp gỡ, email, v.v.

Chọn CRM => Khác => Hành động để xem các hành động hiện có.

huong-dan-crm-bitrix24-4

Ngoài ra, bạn có thể xem bộ đếm nhắc nhớ trong các phần khác của CRM. Những bộ đếm này được tạo ra để nhắc nhở bạn về các hoạt động cần chú ý.

huong-dan-crm-bitrix24-5

Xem lại lịch sử

Bạn có thể xem lại lịch sử tương tác của khách hàng bằng cách chọn CRM => Khác => Lịch sử.

huong-dan-crm-bitrix24-6

Mọi thực thể CRM (đầu mối, liên hệ, công ty, giao dịch) đều có một biểu mẫu để bạn có thể xem thông tin, lịch sử liên lạc và các hành động đã lên kế hoạch.

huong-dan-crm-bitrix24-7

Tại đây, bạn cũng có thể thêm nhận xét hoặc lên kế hoạch cho các hoạt động mới.

huong-dan-crm-bitrix24-8

Giao dịch

Giao dịch trong CRM chứa hoạt động tương tác với Người liên hệ hoặc Công ty về một hoạt động thanh toán có thể được thực hiện. Một Người liên hệ hoặc Công ty có thể có rất nhiều Giao dịch.

Khi tạo một giao dịch mới, bạn có thể thêm sản phẩm vào đó trong một tab đặc biệt. Mở Sản phẩm => Thêm sản phẩm mới hoặc Chọn sản phẩm từ danh mục.

huong-dan-crm-bitrix24-9

​Khi kết thúc một giao dịch, bạn cần chọn kết quả tương ứng để đóng giao dịch đó.

huong-dan-crm-bitrix24-10

Báo cáo

Phân tích doanh số bán hàng là một phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp.

Xây dựng phễu bán hàng để đánh giá hiệu suất của công ty. Chọn CRM => Phân tích => Phễu bán hàng.

huong-dan-crm-bitrix24-11

Biểu đồ hiển thị số lượng giao dịch trong từng giai đoạn.

Để phân tích sâu hơn, hãy truy cập CRM => Phân tích => Báo cáo.

huong-dan-crm-bitrix24-12

Tại đây, bạn có thể tìm thấy các báo cáo về tất cả các chỉ số chính và số liệu thống kê chi tiết.


Đánh giá
 /5