*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
15/04/2021 00:00 887

Thân gửi người dùng Bitrix24!

Điều gì sẽ xảy ra nếu các biểu mẫu CRM dùng cho các mục đích khác nhau được cá nhân hóa và dữ liệu khách hàng được tự động điền vào biểu mẫu?

Bitirix24 nâng cấp tính năng “Đồng bộ dữ liệu khách hàng”, cho phép đồng bộ hoá dữ liệu và tự động điền thông tin khách hàng vào Lead của CRM

Ví dụ: Một khách hàng trước đây đã được tạo lead và bây giờ thông tin của họ đã có sẵn trong CRM. Vì vậy, tại sao không sử dụng thông tin đó để tiết kiệm thời gian cho khách hàng trong tương lai? Nhờ tùy chọn này, khách hàng đã tồn tại trong hệ thống CRM sẽ không phải cung cấp thông tin cá nhân một lần nữa.

Tất cả các biểu mẫu CRM trong Bitrix24 hiện được trang bị sẵn có trên các thiết bị mà không cần cấu hình phức tạp.Hãy mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và tăng chuyển đổi với các hình thức CRM được cá nhân hóa được nâng cấp bởi Bitrix24!


Đánh giá
 /5