*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
04/05/2021 00:00 707

Như mọi người đã biết, ngày nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chiến lược tạo khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội để tăng chuyển đổi kênh bán hàng. Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook là một lựa chọn tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng đủ điều kiện dễ dàng hơn.
 
Sử dụng các biểu mẫu web Bitrix24 CRM trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.Thông báo: bây giờ bạn có thể thử nghiệm tích hợp biểu mẫu Bitrix24 với Facebook. Nếu tất cả các cài đặt được thực hiện chính xác, khách hàng tiềm năng kiểm tra sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn.

Mời bạn đọc chi tiết bài viết tại đây để sử dụng tính năng này.
Đánh giá
 /5