Cách kết nối lịch bên ngoài thông qua CalDav

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển!
03/12/2020 08:00 23

Bạn đang muốn tích hợp tính năng lịch làm việc bên ngoài với lịch trong Bitrix24 để đồng bộ hoá thông tin, giải quyết các công việc của mình? Hiện tại bạn không cần lo lắng nữa vì Bitrix24 đã tích hợp tất cả giúp bạn giải quyết các công việc dễ dàng, không sợ bỏ sót nhiệm vụ.

Bạn có thể kết nối lịch bên ngoài thông qua CalDav.

Để thực hiện tác vụ, chọn mục Lịch --> Đồng bộ hoá:Nhấp vào nút “Lịch ngoài”:Bạn cần điền đầy đủ các thông tin:
Tên lịch để hiển thị trong danh sách lịch của bạn.
Địa chỉ máy chủ lịch.
Đăng nhập và mật khẩu.
Sau khi hoàn thành thông tin, nhấp vào Kết nối. Nếu mọi thứ đều chính xác, danh sách lịch sẽ hiển thị lịch bên ngoài được kết nối.

Lưu ý: Mặc dù các sự kiện lịch bên ngoài được kết nối sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn, nhưng lời nhắc sự kiện sẽ không xuất hiện.

Bài viết được dịch từ Bitrix24.com

Đánh giá
 /5