Lập kế hoạch ngày đơn giản, nhanh chóng

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
17/06/2022 15:00 23
LẬP KẾ HOẠCH NGÀY ĐƠN GIẢN, NHANH CHÓNG 
Nếu bạn đang đau đầu với hàng núi công việc hàng ngày, không biết bắt đầu từ đâu, theo dõi công việc khó khăn do không có công cụ hỗ trợ thì đây chính là giải pháp dành cho bạn:
+ Tạo kế hoạch công việc ngày đơn giản, nhanh chóng!
+ Ghi chú thông tin cần làm việc
+ Đính kèm các nhiệm vụ
+ Theo dõi thời gian làm việc
+ Gửi báo cáo cuối ngày chỉ với 1 click chuột


Chi tiết sản phẩm tại: https://bitrix24.vitranet24.com
Đăng ký dùng thử "miễn phí": https://bitrix24.vitranet24.com/dang-ky/


Đánh giá
 /5