Robot tự động hóa quy trình (RPA) trong Bitrix24

*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Cải cách quản lý thúc đẩy doanh nghiệp phát triển!
18/07/2020 09:10 104

Như bạn đã biết, có một tùy chọn để tạo Quy trình công việc trong tài khoản Bitrix24 của bạn. Tuy nhiên, quá trình tạo các quy trình công việc như vậy khá phức tạp và bạn có một cách dễ dàng hơn để tạo và định cấu hình quy trình công việc.

Rô bốt tự động hóa quy trình (RPA) là một hình thức tự động hóa quy trình kinh doanh, một công cụ năng suất cho phép cấu hình các quy tắc tự động hóa cho các nhiệm vụ và quy trình lặp đi lặp lại tốn thời gian trong công ty của bạn. Bạn có thể tự động hóa hầu hết mọi quy trình kinh doanh, đặc biệt là những quy trình liên quan đến một số người tham gia.

Tính năng này trong Bitrix24 được hiển thị theo chế độ Kanban, vì giao diện này rất thuận tiện và người dùng đã quen do thường làm việc với chế độ xem Kanban trong các nhiệm vụ, dự án và CRM.

Để tạo và định cấu hình RPA, bạn cần thêm các giai đoạn mà workflow sẽ di chuyển qua và thêm các hành động sẽ được thực hiện ở mỗi giai đoạn.

Sự khác biệt giữa quy trình công việc và quy trình công việc RPA là gì?

Bitrix24 có công cụ "Workflows" để tự động hóa quy trình kinh doanh trong một thời gian dài. Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ khách hàng để làm cho công cụ này dễ sử dụng hơn.

Tạo quy trình công việc bằng công cụ RPA giống như làm việc với các quy tắc tự động hóa trong các nhiệm vụ hoặc CRM. Đầu tiên, bạn thêm các giai đoạn mà workflow sẽ di chuyển qua, sau đó thêm các hành động sẽ được thực hiện ở mỗi giai đoạn. Ví dụ: khi bạn muốn tự động hóa quy trình phê duyệt công tác, bạn có thể tạo các giai đoạn "phê duyệt của người giám sát" và "hoàn trả chi phí". Sau đó, bạn thêm một nhiệm vụ cho người giám sát để phê duyệt hoặc từ chối chuyến đi này đến giai đoạn đầu tiên và đến lần thứ hai, bạn cần thêm một nhiệm vụ khác cho kế toán để hoàn trả các chi phí của nhân viên.

Lưu ý: Quy trình làm việc RPA có sẵn cho tất cả những người đăng ký gói Bitrix24, bao gồm cả người dùng gói miễn phí.

Phần tự động hóa quy trình robot

Với Robot tự động hóa quy trình (RPA) - bạn có thể xem danh sách tất cả các mẫu quy trình công việc. Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình cài đặt mẫu quy trình công việc trong phần này.

Quy trình công việc - tại đây bạn có thể xem chế độ kanban hiển thị các giai đoạn của quy trình công việc. Tạo một yếu tố ở giai đoạn đầu tiên của kanban để bắt đầu một quy trình làm việc mới.

Tất cả các công việc được giao - ở đây bạn có thể xem các công việc được giao cho mình. Người giám sát có thể xem các nhiệm vụ của riêng mình và của cấp dưới, quản trị viên có thể xem tất cả các nhiệm vụ của người dùng.

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng bản On-premise, bạn cần cài đặt mô-đun Robot Tự động hóa quy trình (rpa) để có thể sử dụng dịch vụ RPA. Chuyển đến phần Cài đặt> Cài đặt hệ thống> Mô-đun> tìm mô-đun RPA và bấm Cài đặt.

Trên đây là những thông tin tổng quan về tính năng mới nhất RPA của Bitrix24, hy vọng bạn sẽ thấy hiệu quả trong quá trình thiết lập các quy trình tự động với tài khoản Bitrix24 của mình. Bạn có thể tham khảo các bài viết tính năng mới nhất của chúng tôi tại đây: https://bitrix24.vitranet24.com/blog/

Trân trọng!

Đánh giá
 /5