*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
20/07/2021 08:13 957

Khi bạn đã sở hữu 1 Website của riêng mình trên Bitrix24 và bạn muốn gia tăng chất lượng Chăm sóc Khách hàng bằng cách:

* Thu thập toàn bộ thông tin liên hệ, phản hồi của Khách hàng từ Website

* Nhanh chóng kiểm soát khối lượng data Khách hàng, phân bổ nhân sự để có thể liên hệ lại ngay với họ

Bitrix24 cho phép bạn có thể gắn biểu mẫu web CRM lên chính trang Website của bạn một cách miễn phí và dễ dàng.


Cách thêm biểu mẫu web CRM vào trang Website của bạn

1. Mở Website của bạn và lựa chọn “Thêm khối” (Add block).

(Hình ảnh minh họa trên hệ thống Bitrix24)

2. Chọn biểu mẫu CRM (CRM form) phù hợp.


(Hình ảnh minh họa trên hệ thống Bitrix24)

3. Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh nó. Bạn có thể thay đổi giao diện khối biểu mẫu web CRM. Nhấp vào Chỉnh sửa (Edit) để thực hiện điều đó.

(Hình ảnh minh họa trên hệ thống Bitrix24)

4. Bảng danh sách (Menu) sẽ xuất hiện, và bạn hãy lựa chọn tùy ý theo các trường thông tin. Hoàn tất hiệu chỉnh và nhấn "Lưu" (Save).

(Hình ảnh minh họa trên hệ thống Bitrix24)


Bạn đã thêm biểu mẫu web CRM vào trang web của mình thành công và bây giờ khách hàng của bạn đã có thêm một cách để liên hệ nhanh chóng với bạn!Nếu bạn thực sự mong muốn sở hữu 1 Website free với đầy đủ các chức năng hỗ trợ gia tăng chất lượng Chăm sóc Khách hàng, hãy đến với Bitrix24 và trải nghiệm tính năng Site như cách chúng tôi chia sẻ để có thể biến mong muốn thành hiện thực.


Đánh giá
 /5