*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
20/04/2021 00:00 631
Thân gửi người dùng Bitrix24,

Chúng tôi vui mừng thông báo bản cập nhật Bitrix24 CRM đã được nâng cấp một số tính năng thú vị với những thay đổi nhỏ như:
 
1. Tập lệnh thông minh

Trong Bitrix24, bạn sẽ sớm có thể tự động hóa công việc với các giao dịch và khách hàng tiềm năng, bằng cách sử dụng các tập lệnh thông minh.


Ví dụ: Trong một giao dịch bất kỳ, bạn cần chỉ định các nhiệm vụ loại đơn cho các đại lý của mình và lên lịch các cuộc hẹn theo lịch. Đối với các giao dịch như vậy, bạn có thể thiết lập một chuỗi các lệnh tự động và ro-bot sẽ thực hiện các chức năng này.

2. Cập nhật giao diện sản phẩm

Bitrix24 đã nâng câp các sản phẩm tiện ích như: mở rộng chức năng của danh sách sản phẩm, đơn giản hóa việc tìm kiếm và tạo sản phẩm.
Ví dụ: Bạn có thể tạo một sản phẩm mới với các trường cơ bản được điền trực tiếp trong thẻ khách hàng tiềm năng hoặc thẻ giao dịch (trong Cửa hàng CRM hoặc thậm chí bên trong cuộc trò chuyện bán hàng).

3. Hợp nhất các bản sao

Bitrix24 tự động hóa mọi thứ, bạn không cần phải chạy hợp nhất trùng lặp theo cách thủ công mà chỉ cần click vào tính năng Tùy chọn Hợp nhất tự động trùng lặp, hệ thống sẽ tự động sẽ hợp nhất các khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và các công ty có cùng thông tin. Nhờ đó, tần suất tìm kiếm tự động cũng có thể được tự động định cấu hình.

Với những cập nhật nhỏ, hy vọng Bitrix24 sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng, giúp mọi người làm việc hiệu quả, thoải mái và đạt năng suất cao nhất!
Đánh giá
 /5