*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
07/05/2021 00:00 810


Bạn đã từng suy nghĩ về việc cải thiện năng suất của đội bán hàng và sự hài lòng của khách hàng? Nếu chưa, bạn hãy thử tính năng thống kê cuộc gọi trong Bitrix24 - một công cụ dữ liệu cuộc gọi đặc biệt, giúp phân tích thông tin định lượng về cuộc gọi và theo dõi hiệu suất của nhà điều hành của bạn.


Thông tin cuộc gọi được nhóm thành 2 phần chính:
- Tóm tắt cuộc gọi - số cuộc gọi đến, cuộc gọi đi hoặc cuộc gọi nhỡ, thời gian cuộc gọi, mật độ cuộc gọi, động thái so với khoảng thời gian trước đó, v.v.
- Hiệu suất của nhân viên - sự tham gia của nhân viên, thời lượng cuộc gọi trung bình, phản ứng cuộc gọi nhỡ.

Biểu đồ có tính tương tác, vì vậy nếu bạn đặt mũi tên trên điểm đánh dấu biểu đồ, bạn sẽ thấy thông tin tóm tắt cho mục, ví dụ: số lượng cuộc gọi vào một ngày nhất định. Bạn cũng có thể di chuyển các cột và điều chỉnh các bộ lọc.
Số liệu thống kê này bao gồm tất cả các cuộc gọi - cả qua điện thoại Bitrix24 tích hợp và các cuộc gọi được thực hiện qua tích hợp REST- và SIP.

Nếu bạn muốn bắt đầu bán hàng thông minh hơn, hãy xem hướng dẫn sử dụng tính năng thống kê cuộc gọi tại đây.
Đánh giá
 /5