*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24

Hệ thống mạng xã hội cho doanh nghiệp

Đặt lịch họp, tổ chức cuộc họp dễ dàng
Bitrix24 có kế hoạch họp end-to-end để quản lý lời mời, phản hồi và các chương trình của cuộc họp. Các chương trình có thể được nhập vào và kết quả của cuộc họp được lưu lại một cách minh bạch sau khi cuộc họp kết thúc. Chủ đề chưa hoàn thành có thể được tiếp tục với các cuộc họp tiếp theo.
Quản lý nghỉ phép, lịch vắng mặt
Lịch vắng mặt là tập hợp các lịch làm việc, hiển thị thông tin về nhân viên trong kế hoạch đã có hoặc kế hoạch đã bỏ đi. Chỉ trong nháy mắt, bạn có thể xem được ai đang thực hiện nhiệm vụ, ai đang vắng mặt hay đang nghỉ phép... Có thể xem theo ngày, tuần, lịch làm việc.
Đánh dấu các lịch làm việc quan trọng
Bitrix24 cho phép bạn đưa vào nhiều lịch làm việc và hiển thị tất cả các sự kiện trong một khu vực duy nhất nếu bạn thấy cần thiết. Bạn có thể dễ dàng theo dõi lịch trình của người khác / nhóm làm việc và phối hợp hoạt động với nhiều nhân viên hoặc toàn bộ các phòng ban. Đồng bộ hóa hai chiều với Outlook và iCal và với các thiết bị khác
Tích hợp lịch làm việc từ CRM
Tất cả các sự kiện theo lịch trình trong CRM Bitrix24 như các cuộc họp của khách hàng hoặc các cuộc gọi sẽ tự động được nhập vào lịch làm việc . Các sự kiện theo lịch trình có thể được truy cập thông qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
Tạo lịch sự kiện
Lịch sự kiện giúp bạn lập kế hoạch và quản lý các sự kiện có tính chất gần như nhau, không giới hạn số lượng khách truy cập. Mời đồng nghiệp và xác định khoảng thời gian mà tất cả mọi người có thể đồng ý tham gia, tạo sự kiện.. Bạn không cần phải gửi email cho tất cả mọi người và ngược lại. Sự kiện lặp đi lặp lại có thể ​​xuất hiện tự động trong lịch làm việc mỗi tuần, hai lần trong một tháng, hoặc ở bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn chọn.
Quản lý lịch làm việc của nhóm
Bitrix24 hỗ trợ không giới hạn cho lịch làm việc nhóm. Bạn có thể tạo ra một lịch làm việc cho nhóm, phòng ban, bộ phận hoặc toàn bộ công ty. Việc cấp quyền linh hoạt cho phép bạn xác định ai có thể xem hoặc thêm các sự kiện vào lịch làm việc nhóm. Sự kiện cá nhân có thể được tạo ra khi cần thiết phải đặt trước vào một khoảng thời gian cụ thể mà không cần phải đưa ra nội dung chính xác cho cuộc hẹn đó.
Tạo và quản lý kế hoạch công việc
Bạn muốn phối hợp kế hoạch làm việc của nhân viên và các nhân sự khác một cách dễ dàng và minh bạch trên tất cả các nền tảng của mình? Trong Bitrix24, lịch làm việc cá nhân và lịch làm việc nhóm có thể được chia sẻ dễ dàng bên trong hệ thống, các thiết bị di động và Outlook. Tính năng này thuận tiện cho việc nhắc nhở các sự kiện, nhiệm vụ và bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng nào. Tích hợp lịch làm việc thông qua điện thoại di động cho phép bạn chia sẻ những thay đổi trong kế hoạch của mình từ iPhone, iPad hay Android.