*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
25/01/2024 15:28 331

Bitrix24 là một giải pháp CRM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng và bán hàng tổng thể all in one. Bạn có thể hình dung toàn bộ quy trình bán hàng với sự trợ giúp của phễu bán hàng được tạo bởi CRM Bitrix24.

sales-funnel-bitrix24-5

Đối với phần lớn các doanh nghiệp, một phễu bán hàng đơn giản sẽ là không đủ. Trong Bitrix24, bạn có thể bắt đầu với các mẫu phễu bán hàng và cá nhân hóa các mẫu này để tạo ra các phễu của riêng doanh nghiệp, với các giai đoạn tùy chỉnh cụ thể cho hành trình kinh doanh. Hơn nữa, với Bitrix24, bạn có thể tạo nhiều phễu bán hàng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau.

Không chỉ vậy, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích có sẵn để xem hiệu quả hoạt động trong từng giai đoạn bán hàng của mình. Từ tính hiệu quả của các nguồn lưu lượng truy cập, đến mức độ hiệu quả của từng nhân viên với các nguồn này, cũng như cách họ chăm sóc khách hàng tiềm năng. Tất cả thông tin mà bạn cần để cải thiện chiến lược và kỹ năng của nhân viên đều có trong Bitrix24.

Bitrix24 CRM tích hợp với tính năng "Chấm điểm bằng AI" sẽ tự động đánh giá từng khách hàng tiềm năng và cho biết điều gì sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch 'thắng' hoặc 'thua', cung cấp cho người chịu trách nhiệm thông tin chi tiết mà họ cần để điều chỉnh phương pháp tiếp cận, nhằm đạt được tỷ lệ chuyển đổi và doanh số tối đa.

Hướng dẫn thao tác:

Phễu bán hàng là một công cụ hiệu quả cho phép bạn phân tích quy trình bán hàng của mình và xác định giai đoạn nào bạn dễ đánh mất khách hàng tiềm năng (Leads) nhất.

Chọn CRM => Phễu bán hàng (Sales funnel) để xem tỷ lệ của tất cả các giao dịch ở chế độ xem dạng biểu đồ và dạng bảng.

sales-funnel-bitrix24-1

Bạn có thể chỉnh sửa tên giai đoạn giao dịch, đặt hàng hoặc thêm các giai đoạn mới trong phần CRM => Cài đặt => Điểm bắt đầu (Start point) => Trạng thái và thả xuống (Statuses and Dropdowns) => Giai đoạn giao dịch.

sales-funnel-bitrix24-2

Nếu bạn có nhiều đường ống thỏa thuận (Deal pipelines), bạn có thể định cấu hình các giai đoạn thỏa thuận cho từng đường ống riêng lẻ.

Trong phần Phễu bán hàng, bạn có thể xem các bảng và biểu đồ cho các giao dịch Đang hoạt động (giai đoạn đầu, trung gian và thành công cuối cùng) và giao dịch Không hoạt động (giai đoạn cuối không thành công).

Có hai loại phễu: Tiêu chuẩn (Standard)Có chuyển đổi (With Conversion).

Bạn có thể chuyển đổi giữa các loại phễu này bất kỳ lúc nào bằng cách chọn loại kênh trong menu thả xuống.

sales-funnel-bitrix24-3

Trong chế độ xem Tiêu chuẩn (Standard), hệ thống sẽ hiển thị số lượng giao dịch trên từng giai đoạn và tỷ lệ phần trăm trên tổng số giao dịch.

Trong chế độ xem Có chuyển đổi (With Conversions), mỗi giai đoạn giao dịch thấp hơn bao gồm tất cả các giai đoạn giao dịch cao hơn. Ví dụ: một giao dịch ở giai đoạn Thỏa thuận thành công (Deal won) cũng được tính trong tất cả các giai đoạn trung gian và trong giai đoạn ban đầu.

sales-funnel-bitrix24-4

Hãy lấy một ví dụ về kênh bán hàng trên ảnh chụp màn hình ở trên. Chúng ta có thể thấy rằng 39% giao dịch đang hoạt động đã đạt đến giai đoạn Hóa đơn cuối cùng (Final invoice) và vượt qua giai đoạn Mới (New)Đang tiến hành (In Progress). 11 là tổng số giao dịch trong giai đoạn này và $ 176,940 là tổng giá trị của các giao dịch này.

Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng 86% tất cả các giao dịch đang hoạt động và 14% không hoạt động (thất bại) (failed).


Đánh giá
 /5