*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
05/06/2023 07:00 940

Hãy xem xét cách người quản lý có thể tổ chức nhóm làm việc trong Scrum và cách cài đặt.

Scrum là một tính năng mới của Bitrix24 phát hành năm 2022, đây là giải pháp hữu hiệu trong quản lý các giai đoạn của dự án. Bài viết hôm nay cùng chúng tôi tìm hiểu cách triển khai áp dụng tính năng này vào việc quản lý các giai đoạn của dự án theo phương pháp Scrum như thế nào nhé? 

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích trong Bitrix24 SCRUM Guide.

Ví dụ, công ty của bạn tạo ra một sản phẩm mới, nhưng bạn không hình dung được rõ về kết quả. Với sự trợ giúp của phương pháp Scrum, bạn sẽ tổ chức làm việc nhóm và giải quyết vấn đề này.

1. Tạo các lịch thảo luận và sự kiện

Hãy bắt đầu bằng cách lên lịch các cuộc họp với nhóm. Có 4 loại cuộc họp. Chọn một thời gian thuận tiện và tạo một sự kiện.

Chúng ta có các lịch theo phương án SCUM như sau:

SCRUM hàng ngày. Bạn có thể sắp xếp một cuộc họp kéo dài 15 phút mỗi ngày làm việc để thảo luận về mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Lên kế hoạch chạy nước rút. Lên lịch một cuộc họp thường xuyên để thảo luận về các nhiệm vụ cho một lần chạy nước rút mới.

Đánh giá nước rút. Lên lịch các cuộc họp để chứng minh và thảo luận về kết quả khi kết thúc nước rút.

Sprint hồi tưởng. Đây là một cuộc họp nhóm để thảo luận về công việc nhằm cải thiện các quy trình và trao đổi thông tin, giao tiếp trong quá khứ.

2. Bắt đầu lấp đầy công việc tồn đọng

Nhấp vào nút Tác vụ. Mỗi thành viên trong nhóm có thể thêm nhiệm vụ vào hồ sơ tồn đọng, nhưng chỉ người lãnh đạo mới quyết định chọn nhiệm vụ cho để thực hiện.

Thêm Epic để chỉ ra một chủ đề, bối cảnh hoặc mục đích mà nhiệm vụ liên quan

Bạn cũng có thể đặt tiêu chí để hoàn thành nhiệm vụ. Định nghĩa Hoàn thành (DOD) là một danh sách kiểm tra với các tiêu chí xác định xem nhiệm vụ có được hoàn thành hay không. Nhân viên có thể tự kiểm tra trước khi kết thúc nhiệm vụ.

3. Lập kế hoạch và bắt đầu chạy nước rút

Đầu tiên, xác định mục tiêu của Sprint (giai đoạn nước rút) và chọn nhiệm vụ nào từ backlog sẽ được thực hiện trong Sprint. Kéo các nhiệm vụ từ phần tồn đọng, đặt tên cho lần Spint này và chọn thời gian thực hiện cho giai đoạn này.

Sau đó, cùng với đội dự án, ước tính độ khó của các nhiệm vụ. Scrum không sử dụng thời hạn để đánh giá nhiệm vụ, mà là mức độ phức tạp, nỗ lực cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Đánh giá này được gọi là Story Point.

Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quyết định các tiêu chí đánh giá Story Point, bạn có thể lấy số giờ cho mỗi nhiệm vụ làm thước đo.

Một khi bạn đã thêm các nhiệm vụ vào giai đoạn nước rút - sprint và quyết định độ khó của chúng, hãy bắt đầu Sprint.

Khi bạn nhấp vào nút bắt đầu, Hệ thống sẽ cung cấp một tiện ích. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin chung về Sprint nếu cần.

4. Giám sát công việc giai đoạn chạy nước rút

Bạn có thể theo dõi công việc trong các lần chạy nước rút trong phần Active Sprint.

Sử dụng Biểu đồ phân tích nhiệm vụ. Biểu đồ cho thấy số lượng công việc đã được thực hiện.

Đường màu xanh thể hiện kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ lý tưởng. Đường màu đỏ thể hiện thời gian hoàn thành thực tế.

Trục tung: Biểu thị Điểm của các Storypoint đã lập kế hoạch.

Trục hoành: Biểu thị hiển thị số lượng ngày thực hiện cho đến khi kết thúc Sprint.

Khi bạn hoàn thành Lần nước rút của mình, bạn sẽ nhìn được tất cả thông tin của lần nước rút này. Chọn điểm để di chuyển tất cả các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Sau khi hoàn thành một vài lần chạy nước rút, bạn sẽ biết Đội của mình cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ. Để ước tính tốc độ thực hiện dự án của đội, hãy sử dụng biểu đồ vận tốc Đội đặc biệt. Nhấp vào nút Mục Scrum > Vận tốc đội.

Các thanh màu xanh hiển thị số lượng Story points được lên kế hoạch trong mỗi lần chạy nước rút. Các thanh màu đỏ hiển thị số lượng Story points đã được hoàn thành trong mỗi lần chạy nước rút.

Trục tung: biểu thị số lượng Story point đã được lập kế hoạch.

Trục hoành: biểu thị tất cả các lần Chạy nước rút - sprint đã hoàn thành.

Đánh giá
 /5