*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
02/11/2023 14:00 319

Một trong những công cụ giao tiếp hữu ích trong Bitrix24 là Chat. Công cụ trò chuyện này không chỉ cho phép bạn liên lạc với đồng nghiệp, mà còn có thể gửi tệp tài liệu, tạo nhiệm vụ hay tham gia cuộc họp trực tuyến.

chat-bitrix24-1

Tạo cuộc trò chuyện mới

Để tạo cuộc trò chuyện mới, nhấp vào Tạo và chọn hình thức mong muốn:

  • Trò chuyện cá nhân: là cuộc trò chuyện trực tiếp 1:1. Nó chỉ hiển thị với bạn và người bạn trò chuyện cùng. Bạn có thể tìm thấy người mong muốn liên lạc theo tên, họ, chức vụ hoặc bộ phận.

  • Trò chuyện riêng tư: là cuộc trò chuyện kín dành cho nhiều người. Nó chỉ hiển thị với người dùng được mời tham gia trò chuyện.

  • Trò chuyện công khai: là một phòng trò chuyện mở. Đồng nghiệp nào cũng có thể tìm, xem nội dung đối thoại và tham gia nhóm.

  • Họp video HD: có sẵn cho những người được mời hoặc thông qua một liên kết.

chat-bitrix24-2

Sau đó mời người dùng tham gia trò chuyện bằng cách nhập tên hoặc họ hoặc địa chỉ email vào trường tương ứng.

chat-bitrix24-3

Hộp thoại

Mở cuộc trò chuyện đã có sẵn bằng cách chọn nó trong danh sách trò chuyện.

chat-bitrix24-4

Các cuộc trò chuyện được sắp xếp theo thứ tự ngày và giờ của tin nhắn cuối cùng.

Bạn có thể gửi tin nhắn cho người dùng đang offline. Tin nhắn sẽ được gửi ngay khi người này đăng nhập vào tài khoản Bitrix24. Ngoài ra, tin nhắn này sẽ được hiển thị trong lịch sử tin nhắn.

Bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh tin nhắn để mở danh sách tác vụ. Danh sách các hành động khả dụng tùy thuộc vào loại tin nhắn:

  • Tin nhắn đã xem - Trích dẫn tin nhắn, Tạo nhiệm vụ, Thảo luận trong cuộc trò chuyện mới, Thảo luận trên Dòng hoạt động, Chỉnh sửa tin nhắn, Xóa tin nhắn.

  • Tin nhắn đã nhận - Đánh dấu là chưa đọc, Trích dẫn tin nhắn, Tạo nhiệm vụ, Thảo luận trong cuộc trò chuyện mới, Thảo luận trên Dòng hoạt động.

chat-bitrix24-5

Bạn cũng có thể đề cập đến người dùng khác trong tin nhắn của mình bằng cách nhấp vào nút tương ứng hoặc chỉ cần nhấn + hoặc @ và chọn một người dùng.

chat-bitrix24-6

Ghim cuộc trò chuyện

Bạn có thể ghim cuộc trò chuyện lên đầu trong danh sách trò chuyện. Nhấp chuột phải vào cuộc trò chuyện trong danh sách => nhấp vào Ghim cuộc trò chuyện.

chat-bitrix24-7

Cách bỏ ghim cũng tương tự như vậy.

Ẩn hộp thoại

Bạn có thể ẩn các hộp thoại không cần thiết. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào hộp thoại trong danh sách liên hệ của bạn và chọn Ẩn trò chuyện.

chat-bitrix24-8

Trạng thái "Đã đọc tin nhắn"

Bạn luôn có thể xem tin nhắn mình gửi đã được xem hay chưa. Tin nhắn đã xem có trạng thái “Đã đọc tin nhắn”.

chat-bitrix24-9

Trạng thái gửi tin được hiển thị ở góc bên phải của danh sách trò chuyện: một dấu tích nghĩa là “tin nhắn đã được gửi đến máy chủ”, hai dấu tích nghĩa là “tin nhắn đã được đọc” (đối với trò chuyện nhóm thì là có ít nhất một người dùng đã đọc).

chat-bitrix24-10

Nếu bạn đã mở cuộc trò chuyện, xem một tin nhắn quan trọng nhưng không có thời gian trả lời tin nhắn đó ngay lập tức, bạn có thể đánh dấu tin nhắn này là chưa đọc bằng cách nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh tin nhắn => Đánh dấu là chưa đọc.

chat-bitrix24-11

Tin nhắn sẽ được đánh dấu là chưa đọc, và số lượng tin chưa đọc hiển thị bên cạnh cuộc trò chuyện trong danh sách.

chat-bitrix24-12

Lượt thích, biểu tượng cảm xúc, gửi tin nhắn

Bạn có thể thích tin nhắn, hay thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của mình bằng cách nhấp vào nút tương ứng.

chat-bitrix24-13

Bạn có thể định cấu hình các phím tắt được sử dụng để gửi tin nhắn, bằng cách nhấp vào nút Enter ở góc dưới cùng bên phải. Bạn có thể chuyển đổi giữa Enter và Ctrl(Cmd) + Enter. Ngoài ra, bạn có thể mở rộng hộp nhập văn bản bằng cách kéo lề trên của nó.

chat-bitrix24-14

Tệp tài liệu

Bạn có thể gửi tệp tài liệu trong cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào nút Đính kèm tệp => Chọn trên máy tính hoặc Chọn trên Drive của tôi.

chat-bitrix24-15

Tập tin sẽ được gửi đi. Nó có thể được tải xuống hoặc lưu vào Drive trên hệ thống.

chat-bitrix24-16

Có một cách nữa để gửi tệp, đó là kéo và thả tệp vào cửa sổ trò chuyện.

chat-bitrix24-17

Nếu bạn cần Sao chép tệp và gửi nó đến cuộc trò chuyện khác, bạn có thể nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh tệp, sau đó nhấp vào nút tương ứng trong danh sách hành động. Và rồi chỉ cần dán nó vào tin nhắn của bạn.

chat-bitrix24-18

Người dùng bên ngoài (Extranet)

Bạn có thể gửi tin nhắn cho người dùng bên ngoài theo cách tương tự như gửi cho nhân viên và đồng nghiệp của mình. Điểm khác biệt duy nhất là tên người dùng Extranet được đánh dấu màu cam trong danh sách trò chuyện cũng như hộp thoại.

chat-bitrix24-19

Người dùng Extranet được tính vào tổng số người dùng doanh nghiệp, số lượng này tùy thuộc vào gói Bitrix24 bạn sử dụng.


Đánh giá
 /5