*** Bitrix24 - Công nghệ quản lý 4.0 số một thế giới ***
Dịch vụ cung cấp bản quyền, triển khai cài đặt và ứng dụng công nghệ hàng đầu từ Vitranet24
15/11/2023 10:00 275

Biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ thanh được phát triển đặc biệt cho mục đích minh họa lịch trình dự án – thời gian thực hiện nhiệm vụ, thời hạn, phụ thuộc. Nó rất hữu ích khi lập kế hoạch cho các nhiệm vụ cần được thực hiện theo một thứ tự cụ thể, nhưng không có thời hạn xác định.

Cách sử dụng biểu đồ Gantt

Vào Nhiệm vụ và Dự án => Gantt.

bieu-do-gantt-bitrix24-1

Biểu đồ Gantt cung cấp một cơ chế để chỉnh sửa trực quan lịch trình nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ đều có Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc và Hạn chót.

 • Cạnh trái của thanh biểu thị Ngày bắt đầu.

 • Cạnh phải của thanh xác định Ngày kết thúc.

 • Đường dọc màu đỏ hiển thị Hạn chót.

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc không ảnh hưởng đến Hạn chót của nhiệm vụ. Chúng được sử dụng để chỉ ra ngày và giờ gần đúng để thực hiện một nhiệm vụ. Hạn chót chỉ định ngày và giờ xác định để hoàn thành một nhiệm vụ.

Kéo các cạnh của thanh nhiệm vụ màu xanh lam để thay đổi Ngày bắt đầu hoặc Ngày kết thúc. Hoặc kéo và di chuyển toàn bộ thanh tác vụ trên biểu đồ để dịch chuyển khoảng thời gian thực hiện một nhiệm vụ.

bieu-do-gantt-bitrix24-2

Bạn có thể đặt Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc bên trong biểu mẫu nhiệm vụ trong phần Lập kế hoạch thời gian.

bieu-do-gantt-bitrix24-3

 • Nếu bạn không đặt Ngày bắt đầu thì hệ thống sẽ lấy theo ngày nhiệm vụ được tạo.
 • Nếu bạn không chỉ định Ngày kết thúc, thanh tác vụ sẽ được hiển thị dưới dạng hình ngũ giác.

Ngoài ra, các thanh nhiệm vụ hiển thị các chi tiết sau:

 • Thanh được đánh dấu một phần bằng màu đỏ nếu nhiệm vụ đã quá hạn.
 • Đường dọc màu đỏ hiển thịhạn chót của nhiệm vụ.
 • Đường mỏng sẫm màu trên thanh hiển thị khoảng thời gian bạn thực hiện nhiệm vụ.
bieu-do-gantt-bitrix24-4

Di con trỏ chuột trên thanh nhiệm vụ để xem thông tin chung về nó.

bieu-do-gantt-bitrix24-5

Để chỉnh sửa nhiệm vụ, nhấp chuột phải vào thanh nhiệm vụ và chọn một hành động từ menu thả xuống. Ngoài ra, bạn có thể nhấp đúp vào thanh nhiệm vụ để mở chế độ xem biểu mẫu nhiệm vụ đầy đủ.

bieu-do-gantt-bitrix24-6

Sử dụng các biểu tượng + và - để phóng to hoặc thu nhỏ chế độ xem biểu đồ.

bieu-do-gantt-bitrix24-7

Cách tạo phụ thuộc nhiệm vụ trong biểu đồ Gantt

Sự phụ thuộc của nhiệm vụ xác định thứ tự các nhiệm vụ cần được thực hiện. Do đó, bạn có thể chỉ ra một cách trực quan nhiệm vụ nào là chính và nhiệm vụ nào là phụ.

bieu-do-gantt-bitrix24-8

​Tạo sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ bằng cách kéo dòng giữa chúng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng loại phụ thuộc Kết thúc để Bắt đầu. Trong trường hợp này, khi di chuyển Ngày kết thúc của nhiệm vụ chính thì Ngày bắt đầu của nhiệm vụ phụ thuộc cũng sẽ thay đổi tương ứng.

bieu-do-gantt-bitrix24-9

Kết luận

 • Biểu đồ Gantt là một loại biểu đồ thanh được phát triển đặc biệt để minh họa lịch trình dự án.
 • Nhiệm vụ được thể hiện dưới dạng các thanh màu xanh lam trên biểu đồ. Mỗi nhiệm vụ có Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc cho biết ngày và giờ gần đúng để thực hiện một nhiệm vụ.
 • Bạn có thể tạo sự phụ thuộc giữa các tác vụ. Chúng giúp giữ nguyên trình tự nhiệm vụ nếu bạn thay đổi Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc của nhiệm vụ chính.


Đánh giá
 /5