Đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Bitrix24 hệ thống quản lý 4.0 số một thế giới
Cải cách doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển
Thông tin chi tiết trong quá trình sử dụng, nếu doanh nghiệp có các khó khăn về mặt kỹ thuật, gặp các vấn đề không thể giải quyết, chưa rõ hoặc cần nâng cấp phiên bản mới hãy sử dụng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Việc hỗ trợ kỹ thuật có thể tiến hành online hoặc trong trường hợp phức tạp hơn, chúng tôi sẽ cử chuyên gia qua văn phòng để hỗ trợ trực tiếp. Đồng hành cùng khách hàng trong quá trình vận hành, giúp doanh nghiệp ứng dụng tốt Bitrix24 là tiêu chí của dịch vụ này.